Aktuellt

med ADELANTE i Wismar 24/4 – 1/6 2024

www.adelanteart.com

Jag visade bildvävar.

Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.

Flykten valde oss. Därför är vi här. 

Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,

hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. 

Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den trygge säger.

Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. 

Den valde oss på vägen. Nu är vi här.

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!

Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

21.4.53 Stig Dagerman ”Dagsedlar”

Moster okänd radioprogram P4 dokumentär av Olle Sjöström