LILL SJÖSTRÖM Månadens medarbetare FiB:K Lill 6 mars 2018